مشروبات الکلی

دستگاه شیر آب ویسکی ، دستگاه شیر آب شات, shot tap machine, liquor tap dispenser.